ఈటల రాజేందర్ గారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కమిషనర్ వర్షిణి

ఈటల రాజేందర్ గారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కమిషనర్ వర్షిణి

వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ గారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆయుష్ కమిషనర్ అలుగు వర్షిణి.

Banner Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *